Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Framgångsrik läs- och skrivträning på SiS LVM-hem

Läs- och skrivförmågan ökade hos klienter inom LVM som fullföljt ett träningsprogram för att förbättra läs- och skrivförmågan under placering hos SiS. Störst var förbättringen för männen. Det visar en forskningsrapport från Statens institutionsstyrelse.

– Det kanske viktigaste resultatet från denna studie är att även en relativt kort period med läs- och skrivträning gav positiva effekter på den skriftspråkliga förmågan och ökade motivationen att våga pröva framtida studier, säger Idor Svensson, rapportförfattare och leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi.

Tidigare studier har beskrivit en kraftig överrepresentation av läs- och skrivsvårigheter bland personer placerade på olika typer av institutioner som fängelser, psykiatriska kliniker och särskilda ungdomshem. I den här studien prövas och utvärderas effekterna av läs- och skrivinterventioner till klienter med upplevda lässvårigheter på LVM-institutioner.

I forskningsrapporten visas att de klienter som fullföljt interventionerna hade ökat sin förmåga på lästesten. På några av lästesten hade de höjt sig från en nivå jämförbar med elever i årskurs sex till årskurs nio, vilket får anses som en tillräcklig nivå för att klara de krav som ställs på läs- och skrivförmåga när det gäller vuxna. Generellt uttryckte man sig även positivt om att ingå i programmet och ta del av interventionerna. Bland annat uttryckte en klient att det ökat självförtroendet och att hen nu vågar söka fortsatt utbildning.

Idor Svensson, rapportförfattare och leg. psykolog, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi.

– Att införa någon form av skolverksamhet på LVM-institutionerna skulle kunna vara en gynnsam aspekt som kan bidra till att motivera till förändring och stärka rehabiliteringsprocessen. Personerna som genomförde interventionerna förbättrade sina resultat, de var nöjda med att få utföra läsaktiviteterna och att öva läsförmågan, säger Idor Svensson.

Läs hela rapporten, Läs- och skrivinterventioner för klienter boende på LVM-institutioner.

Nyhet,