Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Annika Eriksson ny utvecklingsdirektör

Annika Eriksson är från den 15 februari ordinarie utvecklingsdirektör inom SiS. Hon har vikarierat på tjänsten sedan länge.

Annika kom till SiS sommaren 2016 som chef för FoU-enheten. Innan dess var hon chef för FoU-enheten på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i fem år. Hon har även arbetat på Socialstyrelsen som projektledare och enhetschef ett antal år.

– Jag är brett intresserad av forskning inom det sociala området. Det gäller allt från utveckling av olika metoder till utvärderingar och implementering i konkret verksamhet, säger Annika Eriksson.

– Sedan är jag ju specifikt intresserad av det som berör de målgrupper och sakfrågor vi arbetar med inom SiS. Det är viktigt att vi har en fungerande länk mellan forskning, utveckling och uppföljning och det som faktiskt genomförs i institutionernas vardag. 

Som utvecklingsdirektör ingår Annika i Centrala ledningsgruppen (CLG), som är Generaldirektörens rådgivande organ för samordning, planering och ledning av myndigheten.

Nyhet,