Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Välbesökta och uppskattade SiS-seminarier i Almedalen

Våldsbejakande extremism (VBE) och SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp var teman på två välbesökta seminarier som Statens institutionsstyrelse, SiS genomförde under Almedalsveckan.

– Almedalsveckan ger SiS möjlighet att visa vår kunskapsbaserade verksamhet med solid grund i vetenskaplig forskning, säger SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

Webbutbildning om våldsbejakande extremism

SiS presenterade en webbutbildning som ger grundläggande kunskap om våldsbejakande extremism i de högerextrema, vänsterextrema och islamistiska miljöerna. Dessutom berättade metodutvecklare Malin Bergman om samtalsstödet som ska underlätta strukturerade samtal med ungdomar. På seminariet deltog även Säpo.

– Säkerhetspolisen har inte förutsättningar och möjligheter att komma in när ungdomar radikaliseras, berättar Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen.

– SiS gör ett bra och viktigt arbete därför att samarbete med andra aktörer är en grundförutsättning för oss.

Bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp

Mia Jörgensen, Catrine Kaunitz och Kent Ehliasson inleder seminariet om SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som begått sexuella övergrepp.

Antalet LSU-dömda för sexualbrott har fyrdubblats under fyra år och fler ungdomar utreds på grund av sexuella beteendeproblem. Det har lett till att behandlingsplatser på specialistavdelningar inte räcker till.

– Det är brist på differentierad vård och specialistkompetens, därför har vi tagit fram vägledningen, berättar Catrine Kaunitz, utredare SiS HK.

Dessutom har regeringen gett SiS i uppdrag att påbörja ett utvecklingsarbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga och klienter på ungdomshem och LVM-hem. En del av uppdraget är att sprida och öka kompetensen kring ungdomar inom SiS som har begått sexuella övergrepp. Under 2017 har en vägledning tagits fram.

– Att begå övergrepp är att orsaka lidande - men ungdomarna förtjänar ett bra liv, säger Mia Jörgensen, psykolog på SiS ungdomshem Bärby.

– Våra ledord under arbetet är att ungdomarna inte kan misslyckas i behandling - men behandlarna kan misslyckas, och när det är svårt måste vi anstränga oss mer.

Se seminariet nedan

 

 

 

 

 

Nyhet,