Ungdomar inspirerade ombyggnadsprojekt på Bärby

En arkitektfirma har genomfört ett ombyggnadsprojekt tillsammans med ungdomar från SiS ungdomshem Bärby. Resultatet blev tre omgjorda rum med olika teman som invigdes i slutet på augusti.

SiS ungdomshem Bärby blev kontaktade av arkitektfirman i december förra året och personalen blev direkt intresserade. Både SiS personal och arkitekterna var överens om att ungdomarna måste få ha stort inflytande över projektet. Nästa steg var att presentera idén på Bärbys elevråd. Det visade sig att ungefär 15 ungdomar var intresserade av att delta. Ungdomarna var med i fyra olika workshops tillsammans med arkitekt-teamet under januari till juni.

– I våra workshops har ungdomarna pratat om sina känslor kring att bo på en institution. De berättat om vad de saknade på institutionen och vilka behov de hade. På så sätt har de kunnat komma med förslag på vad vi skulle kunna bygga tillsammans. Ungdomarna har varit med i hela processen från det abstrakta då vi pratade om känslor, till att välja material och färger på det vi skulle bygga. De har även hjälpt till med att skruva ihop saker och måla väggar, säger Malin Bergman, arkitekt.

– Det var kul att hitta på något annorlunda och få komma bort från vardagen, säger en av ungdomarna.

– Jag ville göra en förändring för de som kommer efter mig så att de känner mer frihet och kan ha det bra, säger en annan ungdom.

Temat för ombyggnadsprojektet grundar sig i den kritik som Sverige fick 2015 från FN:s barnrättskommitté om miljö där barn frihetsberövas. Arkitekterna Malin Bergman, Anton Valek och designern Martha Brauer valde att undersöka relationen mellan barnkonventionen och arkitektur.

Designern Martha Brauer och arkitekterna Malin Bergman och Anton Valek.

– Kritiken handlar till stor del om bältning och isolering. Det var kopplingen till isolering som gjorde att vi hittade SiS. säger Martha Brauer, designer.

Under en workshop med arkitekterna informerade en av ungdomarna om ett hus som står på institutionens mark som inte användes för tillfället. Det bestämdes att projektet skulle genomföras i detta hus som kallas för Röda stugan.

– När vi startade projektet utgick vi ifrån ungdomarnas beskrivning av sin miljö. De är mycket på avdelningen och dels vill man göra saker för att dämpa ångest men också för att skapa glädje, säger Martha.

Rum för olika aktiviteter

I Röda stugan har man fokuserat på tre rum som har olika aktiviteter för varje rum. Rummen är döpta till Forsen, Kojan och Molnet.

Arkitekt Anton Valek i rummet Forsen.

Rummet Forsen bygger på ungdomarnas behov av att vara i rörelse och aktivera sig. Det är uppbyggt på ett modulsystem som kan användas till både låga bord och ståbord. Modulerna kan också byggas om till en scen eller ett pingisbord. Kojan är ett besöksrum som har en hemlik miljö som inger trygghet. Möbler från second hand mixas med nytt för att likna ett hem.

Sinnesrum ska ge lugn

Sinnesrummet Molnet på SiS ungdomshem Bärby.

Molnet är ett sinnesrum där man kan sjunka in i sina tankar och känna lugn. Där finns stora saccosäckar, taktila objekt som man kan hålla i handen och en mjuk matta som täcker golvet. För den som vill vara ifred finns det ett krypin där man kan stänga in sig och det finns avslappningsmusik i hörlurar eller högtalare.  

Kort tid från start till mål

Anna Lundgren, rektor, och Peter Helenius, biträdande institutionschef, förbereder invigningen.

– Vi hade inte någon jättebudget för projektet. Bärby gav ett litet bidrag och arkitektfirman har hittat företag som har sponsrat olika saker och de har sökt pengar från Stockholms stad. Det är riktigt coolt att det går att göra något såhär på så kort tid och gå i mål, säger Peter Helenius, biträdande institutionschef.

Nyhet,

Dela sidan med andra