SiS samarbetar med Kriminalvården i pilotprojektet PULS

Behandlingsprogrammet PULS testas i ett pilotprojekt på två av SiS institutioner under 2018. Programmet är framtaget av Kriminalvården och riktar sig mot personer som begått våldsbrott. 

PULS är en akronym som står för Problemlösning, Umgänge, Livsmål och Självkontroll. Behandlingsprogrammet har använts inom Kriminalvården sedan 2012 och är ett KBT-program med social inlärningsteori som grund. PULS är ett modulprogram med ett flexibelt intag och individuella sessioner kombineras med gruppsessioner.

Två LSU-institutioner ingår i pilotprojektet, SiS ungdomshem Sundbo och SiS ungdomshem Fagared. Det finns också möjlighet att behandla LVU-ungdomar vid behov.

– Man tränar på olika färdigheter som att ha bättre kontroll över sin impulsivitet, bättra sina sociala färdigheter, öka sina relationsskapande färdigheter och man jobbar med problemlösning, berättar Malin Bergman, projektledare från SiS.

Från utbildning till certifiering

Under våren hölls en första utbildningsomgång på Sundbo och Fagared för blivande PULS-programledare inom SiS. Två programutbildare från Kriminalvården håller i utbildningen och Caroline Wigstrand är en av dem. 

– SiS personal får en fem-dagars utbildning i PULS-manualen. Efter de fem dagarna så ska man behärska kunskapen under handledning och kunna sätta igång med klientprogrammet. Själva utbildningen i sig blir en start på en certifieringsprocess till PULS-programledare som kan ta allt från ett halvår upp till två år. Det är viktigt att det får ta den tid som behövs för att det ska vara kvalitetssäkrat, säger Caroline Wigstrand.

Fagared har anställt tre personer som PULS-programledare utöver ordinarie personal. Stina Tärning är chef för hälso- och sjukvårdsverksamheten och programledarna på institutionen.

– Vi är väldigt nöjda med PULS hittills. Det verkar som att ungdomarna svarar positivt på programmet. Jag tror på idén att ha renodlade programteam som bara jobbar med PULS samt risk- och behovsbedömningar. Det blir lättare att följa upp och underlättar arbetsledningen när personalen har en tydlig uppgift, konstaterar Stina Tärning.

Positivt med samarbete mellan myndigheter

Per Krakau är psykolog på SiS ungdomshem Sundbo och har en koordinerande roll i projektet.

– Jag fungerar som en koordinator mellan huvudkontoret, ledningen på Sundbo och avdelningen som själva projektet utförs på. Jag är också handledare för programledarna. PULS har fått bra respons på institutionen. Många i personalen har varit intresserade av att jobba med programmet och ungdomarna har varit positiva och velat vara med.

– Jag tycker att det är positivt att myndigheter lär av varandra och att vi minskar avståndet. Vi skulle kunna samarbeta mer med vissa myndigheter och även inleda nya samarbeten. Att vi genomför detta pilotprojekt ser jag som väldigt positivt, säger Per Krakau.

Nyhet,

Dela sidan med andra