Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid

22 procent. Så mycket har SiS lyckats få ner utsläppen av koldioxid i samband med uppvärmning. Anledningen är enkel. Numera är det biogas i Råbys värmepannor.

Byggnaderna som rymmer SiS institutioner ägs till största delen av Specialfastigheter. De flesta värms upp med olja, luftvärme, bergvärme eller fjärrvärme.

Naturgas har gett stora utsläpp

SiS ungdomshem Råby är ett av undantagen. Här är det SiS som upphandlar bränslet till värmen, berättar SiS miljösamordnare Lisa Steneberg. Tidigare har myndigheten använt naturgas från fossila källor i gasfält i Nordsjön.

– Problemet har varit de stora koldioxidutsläppen, cirka 300-500 ton bara från Råby. Naturgasen på Råby har stått för mer än en femtedel av vårt totala utsläpp från uppvärmning.

Matavfall och gödsel värmen institutionen

Nu är det slut med det. Genom ett byte till biogas har 85-90 procent av utsläppen försvunnit. I dag är det bland annat matavfall, gödsel och avloppsslam som bildar den gas som hjälper till att värma upp Råbys lokaler.

För SiS som helhet innebär förändringen på ungdomshemmet en hel del miljömässigt, förklarar Lisa Steneberg. Även om man ser större än till bara uppvärmning.

– Räknar vi in alla våra utsläpp av koldioxid, från transporter och allt annat, innebär det här en minskning med 10-12 procent. Det är ganska mycket.

 

– Eftersom vi är statliga ska vi stå i framkant, säger Björn Lidberg som är avdelningsföreståndare på Råby.

Nya tvättmaskiner doserar själva

Björn Lidberg är avdelningsföreståndare på Råby och engagerad i institutionens miljöarbete. Han är glad över förändringen. Det är ett stort steg i rätt riktning. 

 –Vi är på gång. Eftersom vi är statliga ska vi stå i framkant, säger han och berättar om olika sätt att tänka mer på miljön.

Instiutionen serverar till exempel mindre kött och mer vegetariskt än tidigare, och i höst kommer en ny laddning nya tvättmaskiner. De är självdoserande, vilket minskar risken för onödigt stor användning av tvättmedel.

– Vår institution speglar samhället i övrigt. Vi har haft ett jättebra samarbete med huvudkontoret i alla frågor som handlar om att förbättra miljön, säger Björn Lidberg.

 

 

 

 

Nyhet,