Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Jan-Eric Josefsson ny planeringsdirektör på SiS

 

 

Jan-Eric Josefsson är ny planeringsdirektör på SiS. Han har jobbat på myndigheten sedan 2010 och har stor erfarenhet av att arbeta nära kärnverksamheten på institutionerna. Jan-Eric ser fram emot att öka samordningen på huvudkontoret och att fortsätta lära sig från medarbetarna.

– Min kunskap om SiS grundar sig på institutionerna och jag tror att det är viktigt att man har det perspektivet på huvudkontoret, säger Jan-Eric Josefsson.

Jan-Eric har varit verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård i södra Sverige sedan år 2012.

– Jag började vikariera som planeringsdirektör i juni 2018 och nu är jag tillsvidareanställd.

Jan-Eric Josefsson är även ställföreträdande generaldirektör. Det innebär att han ersätter generaldirektören vid frånvaro.

Personalens engagemang stor tillgång

Planeringsdirektören arbetar främst med tre områden: planering, ekonomi och uppföljning.

– Tjänsten som planeringsdirektör ger nya möjligheter. Här får jag en nationell överblick på ett annat sätt än vad jag har kunnat ha förut. Jag tror att det går att öka samordningen på huvudkontoret för att kunna ge ett bättre stöd och en bättre uppföljning ut mot institutionerna.

– Av de medarbetare som jag har mött så här långt så ser jag samma engagemang för vår kärnverksamhet som jag möter utanför huvudkontoret. Man är besjälad av att göra ett bra jobb och det är en stor tillgång.

Hög efterfrågan på låsta platser

Jan-Eric Josefsson berättar att efterfrågan på SiS verksamhet har förändrats under de senaste åren.

– Jag har framför allt perspektiv på ungdomsvården eftersom jag jobbat längre med det. En stor skillnad är att efterfrågan på öppen verksamhet sjunker dramatiskt. Idag efterfrågas nästan bara låst verksamhet.

En annan stor skillnad är en kraftig ökad efterfrågan på platser sedan 2015 då flyktingkrisen medförde att många människor kom till Sverige.

– Den dramatiska efterfrågan på platser beror även på demografi. Om Sveriges befolkning ökar, så ökar antalet som kommer till SiS. Att SiS inte har tillräckligt med platser har satt myndigheten i en besvärlig situation och vi lägger därför väldigt mycket kraft på att åtgärda detta.

Nyhet,