Jan-Eric Josefson tillförordnad generaldirektör för SiS

Regeringen har utsett Jan-Eric Josefsson till tillförordnad generaldirektör. Beslutet fattades på regeringssammanträdet den 11 oktober.

Jan-Eric Josefsson, tillförordnad generaldirektör från och med 1 november 2018.

Jan-Eric Josefsson är sedan augusti 2018 planeringsdirektör samt ställföreträdande generaldirektör på SiS. Han är utbildad socionom och har jobbat på SiS sedan 2010. Tidigare har han varit verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård i södra Sverige. Innan Jan-Eric Josefsson började på SiS var han stabschef och ställföreträdande regionchef för kriminalvården Region väst.

– Jag har stor respekt för det arbete som SiS gjort under Kent Ehliassons ledning. Jag känner ödmjukhet inför att jag nu fått uppdraget att leda myndigheten fram tills att en ordinarie generaldirektör tillträder, säger Jan-Eric Josefsson.

Jan-Eric Josefsson tillträder den första november och kommer att vikariera som generaldirektör fram till dess att en ny generaldirektör har tillträtt sin anställning.

Nyhet,

Dela sidan med andra