Första spadtaget för nya avdelningar på Johannisberg

Nu startar utbyggnaden av SiS ungdomshem Johannisberg. Två standardavdelningar ska byggas och under hösten 2019 påbörjas rekryteringen av nya medarbetare.

Tomas Edström, förvaltare Specialfastigheter, Erik Larsson från Rekab och Tomas Fjellvind institutionschef för SiS ungdomshem Johannisberg tar första spadtaget i utbyggnaden.

Fredag 7 december i Kalix togs det första spadtaget för utbyggnaden av SiS ungdomshem Johannisberg.

Det handlar om att bygga två standardavdelningar med sammanlagt 16 plaster. Under hösten 2019 påbörjas rekryteringen av nya medarbetare och vid årsskiftet 2020 kommer de nya avdelningarna att öppna.

– Största utmaningen är att anställa uppemot 40 personer plus 20 vikarier, säger Tomas Fjellvind, institutionschef för SiS ungdomshem Johannisberg.

Betydelsefull satsning för kommunen

För Kalix kommun är utbygganden viktig. Johannisbergs ungdomshem är en stor arbetsplats på orten och 40 nya tjänster har stor betydelse. Det är något som Jan Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande i Kalix kommun, beskriver tydligt.

– Det värmer att se spadtaget, och det visar att vi nu har tillväxt. Arbetstillfällena är mycket betydelsefulla och det gör att Kalix kan stärkas med fler bostäder och fler utbildningsplatser.

SiS satsar på skolan

Parallellt byggs en skola och en verkstad. Åsa Isaksson, projektledare SiS skolverksamhet, berättar att SiS också bygger en ny skolbyggnad som ska rymma c:a 34 elever, och det planeras för att byggas en ny verkstad för fordonsprogrammet.

Åsa Isaksson, projektledare SiS skolverksamhet

– Vistelsen på SiS handlar om att miljön ska vara så normal som möjligt för ungdomarna och då har skolan en naturlig plats, säger Åsa Isaksson.  

Specialfastigheter äger - SiS hyr

Det är specialfastigheter som bygger och äger SiS institutioner. Specialfastigheter har i samarbete med SiS tagit fram ett nytt typhus som är en miljöbyggnad guld med låg energiförbrukning.

– Jag är därför stolt över att Specialfastigheter tillsammans med SiS här skapar en fin och hållbar miljö för våra ungdomar så att de får så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas i livet, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Nyhet,

Dela sidan med andra