Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Extremism och sexuella övergrepp i fokus

SiS deltar med två seminarier under Almedalsveckan. Seminarierna handlar om arbetet mot våldsbejakande extremism och SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp. 

SiS styrka är att vår verksamhet är kunskapsbaserad med en solid grund i vetenskaplig forskning, och att vi omsätter kunskapen i praktisk verksamhet, säger SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

 Det är roligt att kunna presentera två teman som grundar sig i regeringsuppdrag under Almedalsveckan. 

Seminarierna genomförs på Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum
S:t Hansgatan 21.

Så arbetar SiS mot våldsbejakande extremism
Måndag 2 juli kl. 13:50-14:30

SiS egen webbutbildning och samtalsstöd presenteras. Utbildningen ger grundläggande kunskap om våldsbejakande extremism i de högerextrema, vänsterextrema och islamistiska miljöerna. Dessutom tas den upp vad man som medarbetare ska göra om man uppmärksammar en person som sympatiserar med och/eller befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö.

Samtalsstödet ska underlätta strukturerade samtal med ungdomar kring ämnet. Det kan användas vid allmän oro kring attityder eller intressen, men också när det är klarlagt att en ungdom tagit ställning för en extremistisk organisation.

På seminariet medverkar: Malin Bergman psykolog och metodutvecklare SiS, Sari Römpötti, projektledare SiS. 

SiS vägledning för bedömning och behandling av ungdomar som har begått sexuella övergrepp 
Tisdag 3 juli kl. 14:15-14:55

SiS har fått regeringens uppdrag att påbörja ett utvecklingsarbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga och klienter på ungdomshem och LVM-hem.

En del i uppdraget är att sprida och öka kompetensen kring ungdomar inom SiS som har begått sexuella övergrepp. Under 2017 har en vägledning tagits fram och presenterats.

På seminariet medverkar Catrine Kaunitz utredare HK och Mia Jörgensen psykolog på Bärby, som båda varit med och tagit fram vägledningen.

Pressmeddelande,

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.