Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Elever på SiS ungdomshem Råby lär sig programmering

På Gyllenkrokska skolan hos SiS ungdomshem Råby får eleverna möjlighet att lära sig grunderna i programmering. Initiativet kallas för Youth Speak och är en frivillig utbildning som pågår under ett års tid. 

Linda Silvermyr, rektor på Gyllenkrokska skolan, och Carl-Johan Haraldson, lärare på Gyllenkrokska skolan.

Sedan mars i år har Gyllenkrokska skolan erbjudit ungdomarna lektioner i programmering. Skolan genomför satsningen av flera skäl. Dels växer arbetsmarknaden för programmering, dels har arbetsgivare svårt att hitta arbetskraft inom yrkesområdet.

Dessutom träder Skolverkets nya läroplan snart i kraft. En av förändringarna är att elevers förmåga att förstå och använda digitala system ska stärkas.

– Skolan måste jobba med digitalisering på olika sätt och programmering är ett av dem. Det är flera elever som har varit jätteintresserade av att delta i undervisningen, säger Linda Silvermyr, rektor på Gyllenkrokska skolan.

Lektioner väcker nyfikenhet

Initiativet med lektioner i programmering sker i samarbete med ett IT-bolag och har tagits emot med nyfikenhet av ungdomarna.

– Vi upplever generellt våra ungdomar som ganska nyfikna så de var nog rätt taggade på att se vad detta innebär. Det finns en nyfikenhet för programmering, säger Carl-Johan Haraldson, lärare på Gyllenkrokska skolan.

– Det är inte alla som vet vad programmering är för något. Så de vet inte vad de kan förvänta sig, säger Linda Silvermyr.

Direkt respons bra för eleverna

Det krävs ingen förkunskap för att kunna delta och de flesta av ungdomarna är nybörjare på programmering. IT-bolaget har programmerare som hjälper ungdomarna vid varje lektionstillfälle.

– Det fina är att alla elever får möjlighet att jobba från sin nivå, vilket vi upplever lyfter arbetsglädjen. Eleverna får mycket hjälp och de kommer verkligen framåt varje gång. Det finns några elever som verkligen har fastnat för det och som anmäler sig varje gång. När man programmerar så får man direkt feedback och vissa av de här eleverna mår väldigt bra av att få det, säger Carl-Johan Haraldsson.

Liten skola ger flexibilitet

Både flickor och pojkar deltar, och om eleverna vill fortsätta utanför de avsatta lektionstillfällena så kan de göra det med en annan lärare.

– Man får komma överens, vi anpassar oss. Är det många som vill ha programmering så fixar vi det. Fördelen med att vara en mindre verksamhet är att vi kan vara flexibla, säger Carl-Johan Haraldson.

Nyhet,