Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Effektivare ungdomsvård i samverkan

Projektet SiS Ungdomsvård 2020 är viktigt för att möta framtida utmaningar. Redan nästa år inleds ett pilotförsök tillsammans med fem kommuner.

SiS och socialtjänsten möter ständigt nya behov. För ett år sedan startade GD Kent Ehliasson projektet SiS ungdomsvård 2020. Uppdraget var att föreslå en effektivare, kunskapsbaserad institutionsvård, anpassad till förändrade förutsättningar.

– Vi måste alltid vara öppna för framsteg inom vetenskap och forskning. Nu har vi kommit till den punkt då det också måste få påverka hur vi organiserar oss, säger Kent Ehliasson.

Allt pekar nu mot en mer specialiserad verksamhet. Marie Frendin har uppdraget som projektledare.

– Både forskning och samhällets krav gör att vi måste öka vår differentiering för att nå bättre effekt och få kortare placeringar. Vi måste också på allvar få in arbete på hemmaplan som en del av behandlingen.

– Risk, behov och mottaglighet måste bedömas tidigt i processen för att avgöra vilka behandlingsinsatser vi sedan ska rikta till den enskilde, säger Marie Frendin.

SiS ungdomsvård 2020 har det senaste året genomfört ett stort antal intervjuer med bland annat institutionernas ungdomsråd, fackliga företrädare och medarbetare. I januari 2019 startar ett pilotförsök tillsammans med socialtjänsten i Vännäs, Växjö, Sjöbo, Östersund och Stockholm.

– Samverkan med kommunerna är viktig för att hitta rätt organisationsmodell, säger Kent Ehliasson.

I maj 2020 kommer projektet att lämna sitt slutliga förslag till ny organisations- och behandlingsmodell.

Nyhet,