Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Standardavdelning ger ökad kapacitet

Nu är klart hur SiS standardavdelning kommer att se ut. Den ingår i det kapacitetsprojekt som ska ge SiS totalt 150 nya platser till 2019.  

Många har varit involverade i arbetet med att ta fram en standardavdelning.  Efter flera workshops med representanter från olika delar av SiS, Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers i Göteborg och Specialfastigheter har SiS nu en modell som ska passa både ungdomsvården och missbruksvården.  

SiS standardavdelning har åtta boenderum, men grundkonceptet går att använda för upp till 32 rum.

Även kompletterande lokaler som skola, kök och matsalar, parkeringar och gymnastiksalar får standardmodeller. På SiS ungdomshem Folåsa står redan den första standardidrottshallen och en likadan byggs på SiS ungdomshem Ljungaskog.

Följande institutioner kommer att få nya standardavdelningar: SiS ungdomshem Ljungaskog, SiS ungdomshem Ljungbacken, SiS ungdomshem Johannisberg, SiS ungdomshem Margretelund och SiS ungdomshem Folåsa. 

Även SiS ungdomshem Klarälvsgården, SiS LVM-hem Älvgården och SiS LVM-hem Gudhemsgården får ökad kapacitet. Här handlar det om mer individuellt anpassade lösningar, men konceptet är i grunden detsamma. 

Nyhet,