Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Ljungbacken byggs ut

Specialfastigheter bygger ut Ljungbackens ungdomshem utanför Uddevalla för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer SiS att nyanställa uppemot 45 personer.

SiS ungdomshem Ljungbacken är en mycket betydelsefull institution, både för myndigheten och för orten. Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Ljungbackens ungdomshem med 16 till totalt 53. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

- Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Ljungbacken i Gräskärr utanför Uddevalla, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

- Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster är rekordhög, och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse(SiS).

- Ljungbackens ungdomshem är väl fungerande och vi ser att det finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens i Uddevalla med omnejd.

Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 45 personer.

Bilaga: Skiss på planerad utformning av SiS nya standardavdelning 

Pressmeddelande,

Kontakt

Martin Callermo
institutionschef
SiS ungdomshem Ljungbacken
Telefon direkt: 010-453 66 01

Martin.Callermo@stat-inst.se

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Hanna Jansson
kommunikationschef
Specialfastigheter
Telefon direkt: 010-788 62 10

hanna.janson@specialfastigheter.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.