Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Folåsa byggs ut

Specialfastigheter bygger ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad i Linköpings kommun för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem Folåsa är en mycket betydelsefull institution, både för myndigheten och för orten. Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Folåsa ungdomshem med 16 till totalt 40. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

– Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi vill bygga ett hållbart hus och satsar därför på att uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.

– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är inarbetad i Folåsa och väl fungerande. Vi bedömer att det i Vikingstad med omnejd finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse(SiS).

Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 65 personer.

Bilaga: Skiss på planerad utformning av SiS nya standardavdelning

Pressmeddelande,

Kontakt

Peter Håkansson
institutionschef
SiS ungdomshem Folåsa
Telefon direkt: 010-453 21 01

peter.hakansson@stat-inst.se

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Hanna Jansson
kommunikationschef
Specialfastigheter
Telefon direkt: 010-788 62 10

hanna.janson@specialfastigheter.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.