SiS skola stärker demokratiarbetet

Vad är sant och vad är falskt?  Vem kan man lita på? Svåra frågor men nu finns MIK – ett material som lär ut källkritik och som eleverna i SiS skola ska använda.

 

MIK för mig är ett digitalt verktyg om medie- och informationskunskap fyllt av diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Materialet är producerat av Statens medieråd och introduceras nu i SiS skola.

Del i ett regeringsuppdrag
Först ut är SiS ämneslärare i SO, svenska och svenska som andra språk som under en nätverksträff arbetat med MIK för mig.

– Brett arbete med källkritik är en del av det regeringsuppdrag vi har om att förebygga våldsbejakande extremism, säger Sari Römpötti som är projektledare för regeringsuppdraget.

Kunskap om extremism och propaganda
Under nätverksdagen bidrog föreläsare från Segerstedtinstitutet i Göteborg med kunskap om våldsbejakande extremism, och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) presenterade en ny rapport om Islamska statens propaganda.

Efter en introduktion av Statens medieråd fick lärarna skapa egna undervisningsupplägg med hjälp av MIK för mig.

– För att stärka demokratin och förebygga våldsbejakande extremism vill vi öka elevernas kritiska förhållningssätt till information och olika nyheter, säger Sari Römpötti.

Nätverk utvecklar undervisningen
Inom SiS skola finns flera ämneslärarnätverk. Nätverken är ett sätt för SiS lärare att ha kontakt och regelbundna träffar för kollegialt samarbete och utveckling av undervisningen.

Nyhet,

Dela sidan med andra