SiS medarbetare har hög kompetens

Det har under en längre period varit extremt hög efterfrågan på SiS platser. Från och till har det till och med bildats kö. I sådana lägen krävs det att vi kan bemanna våra avdelningar och institutioner med medarbetare.

Svår konkurrens om arbetskraft

Vi befinner oss i ett arbetsmarknadsläge där det är konkurrens om duktiga medarbetare. Ibland har vi stått inför alternativet att stänga vissa avdelningar på grund av att vi inte lyckats bemanna avdelningarna, och därmed inte kunna ta emot de ungdomar som behöver får vår vård och behandling.

Det är mot bakgrund av detta som SiS för ett år sedan införde ett undantag i kompetenskraven för behandlingsassistenter. Ordinarie kravet på tvåårig eftergymnasial utbildning fortsätter att gälla i de fall det är möjligt. Nyligen beslutade ledningen att förlänga det undantaget ett år till för att säkra personalförsörjningen.

– Det är framför allt många vikarier som jobbar hos oss som kanske inte uppfyller de formella kraven, men som är alldeles utmärkta behandlingsassistenter. Formell utbildning är självklart alltid bra, men det måste vara i kombination med personlig lämplighet, säger Christina Westblom, tf. personaldirektör på SiS.

SiS erbjuder alla medarbetare, oavsett bakgrund och utbildning, intern basutbildning och det finns även ett stort utbud av många andra interna utbildningar som man kan gå för att öka sin kompetens.

SiS valideringsprogram ger resultat

Myndighetens arbete med rekrytering och komptensutveckling ger resultat. När SiS rekryterar medarbetare externt har de flesta formell SiS kompetens och flera som redan jobbar inom SiS är inne i valideringsprogrammet för att få formell kompetents som motsvarar två års relevant eftergymnasial utbildning. Samtidigt har flera privata behandlingshem stängts vilket gör att fler söker sig till SiS.

Nyhet,

Dela sidan med andra