Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så blev 2016

Ett tufft år i en verksamhet där det aldrig är ”business as usual”. Det kan man läsa om i SiS årsredovisning för 2016 som nu lämnats till regeringen. Den som vill fördjupa sig ytterligare i statistik kan också läsa SiS i korthet.

I skrifterna redovisas SiS resultat och båda är fulla av fakta.

2016 blev ett tufft år för SiS. Institutionerna har varit fullbelagda och verksamheten har påverkats av läget i vår oroliga omvärld. Samtidigt lyckades institutionerna hålla hög kvalitet i verksamheten och ta nya steg för utveckling.

Tillsammans ger skrifterna en omfattande bild av SiS verksamhet under 2016. Statistiken är kompletterad med förklaring av olika begrepp och utdrag ur viktiga lagar och paragrafer.

Läs mer i SiS årsredovisning och SiS i korthet.

 

 

Nyhet,