Regeringen satsar stort på SiS

SiS får utökat anslag med 150 miljoner för att öka antalet platser. Tillskottet ingår i regeringens satsning för att motverka kriminalitet bland ungdomar.

 

– Det är ett viktigt besked och gör att vi kan fortsätta utbyggnaden av våra institutioner, säger generaldirektör Kent Ehliasson.  

– Satsningen visar att regeringen har förtroende för oss och det viktiga samhällsuppdrag vi genomför.

Flest nya platser under 2019
Socialtjänstens efterfrågan på SiS platser har varit mycket hög de senaste åren och allt talar för att den kommer att fortsätta att vara det. Bättre ekonomiska förutsättningar är en förutsättning för den kapacitetsökning som krävs.

Anslaget ökas med 100 miljoner 2018, utöver 40 miljoner i ökat anslag i höständringsbudgeten. 2019 fastställs nivåhöjning till 150 miljoner. Den största ökningen av antalet platser kommer att ske under 2019. 

Nyhet,

Dela sidan med andra