Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS generaldirektör och BO skriver på GP debatt

I dag skriver SiS generaldirektör Kent Ehliasson och Barnombudsmannen Fredrik Malmberg en gemensam debattartikel i Göteborgsposten. Artikeln handlar om hälsosituationen för placerade ungdomar.

Artikeln baseras på SiS rapport; Institutionsvård i Fokus, Nr 4, 2016 ”Hälsokontroll för SiS-ungdomar” av Stefan Kling skolöverläkare i Malmö Stad, Bo Vinnerljung professor vid Stockholms Universitet samt  Anders Hjern, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet.

De tre författarna är också medförfattare till debattartikeln i Göteborgsposten. Deras rapport beskriver en undersökning av noggranna hälsoundersökningar av 91 ungdomar hos SiS.

Ohälsa borde ha upptäckts tidigare
Resultatet visar på somatisk ohälsa och tecken på tandohälsa bland en stor del av ungdomarna på de särskilda ungdomshemmen. Något som borde ha upptäckts tidigare. Även kommunala och privata ungdomshem har något att lära. I artikeln föreslås att hälsoundersökningen även bör innefatta en läkarundersökning.

Läs debattartikeln

 

 

Nyhet,