Nya ledamöter i vetenskapliga rådet

SiS vetenskapliga råd får fem nya ledamöter från årsskiftet:
Anna-Karin Andershed, professor vid Örebro universitet
Sven Bölte, professor, Karolinska institutet
Therese Reitan, docent vid Södertörns högskola
Johanna Schiratzki, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Kerstin Svensson, professor vid Lunds universitet.

Deras förordnanden gäller från 1 januari 2018 och i tre år.

Vetenskapliga rådet är ett rådgivande organ i principiella forskningsfrågor. Rådet ska också medverka vid granskning och bedömning av forskningsansökningar och verka för att sprida forskningsresultat som är av betydelse för ungdomsvård och missbruksvård.

Generaldirektör Kent Ehliasson är rådets ordförande. Förutom de nya ledamöterna ingår även
Anders Hammarberg, med.dr. Karolinska institutet
Tove Pettersson, professor, Stockholms universitet
Jessica Storbjörk, docent, Stockholms universitet  

Verksamhetsföreträdare är
Per Blomkvist, institutionschef, SiS ungdomshem Bärby
Kerstin Lidman, socialchef, Sollentuna kommun
Paula Liljeberg, tidigare divisionschef, BUP Stockholm
Rickard Amylon, institutionschef, SiS LVM-hem Lunden

Nyhet,

Dela sidan med andra