Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård

Maria Skoglund utses till verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård.

Maria är utbildad socionom och har lång erfarenhet inom SiS. Hon har gedigen kunskap och erfarenhet av missbruksvård och har visat på gott ledarskap på olika nivåer inom SiS.

- Jag är mycket nöjd och glad över att Maria sökt tjänsten och valt att tackat ja till den i hård konkurrens bland flera kvalificerade sökanden, säger SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

- Jag är mycket ödmjuk inför och känner mig hedrad över att jag fått fortsatt förtroende att leda SiS missbuksvård. Jag får nu stor användning av min kunskap om SiS kärnverksamheten och jobba med det jag brinner för, säger verksamhetsdirektör Maria Skoglund,

Sedan augusti 2016 har Maria Skoglund jobbat som tillförordnad verksamhetsdirektör. Tidigare var Maria SiS LVM-hem Rällsögårdens institutionschef.

 

Maria Skoglund

SiS har 11 LVM-hem med 400 platser spridda över landet. 

Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på något av våra LVM-hem. SiS har elva LVM-hem med knappt 400 platser för abstinensbehandling, motivationsarbete eller utslussning.

Syftet med LVM-vården är att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. Vården varar högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i öppnare former.

 

SiS verksamhetsområden

SiS är indelat i tre verksamhetsområden: SiS ungdomsvård norr, SiS ungdomsvård söder och SiS missbruksvård. Verksamhetskontoren ansvarar för bland annat planering och uppföljning av verksamheten i respektive verksamhetsområde. Maria Skoglund utses till verksamhetsdirektör för SiS verksamhetsområde missbruksvård.

Pressmeddelande,

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent Ehliasson.