Ny forskning om SiS fysiska miljö

Forskaren Helle Wijk ska ta reda på vilken roll miljö och lokaler spelar inom ungdomsvården. Både ungdomar och personal kommer att delta i projektet.

Helle Wijk är forskningsledare för vårdmiljöforskning vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Hon har undersökt vårdmiljöer under många år, inom både slutenvård och öppenvård. Nu pågår planeringen för det projekt som handlar om miljön hos SiS.

Handlar även om personalens mijö
Projektet som SiS finansierar ska undersöka vad den fysiska miljön betyder för rehabiliterande insatser, ungdomarnas välbefinnande och sociala relationer. Det ska även titta på vad miljön betyder för vårdpersonalens arbete.

– Förhoppningen är att forskningsprojektet ska leda till att ungdomarna kan tillgodogöra sig vården bättre. Vi vill öka kunskapen om vilken betydelse själva lokalerna där vården bedrivs kan ha för ungdomarnas mående, säger Helle Wijk.

– I förlängningen hoppas vi förstås att våra resultat ska leda till att den fysiska miljön förbättras där det behövs. Det kan handla om utformingen av gemensamma utrymmen, uppehållsrum och även ungdomarnas egna rum.

Många ska få berätta om sina erfarenheter
Projektet pågår under 2017-2019. Både ungdomar och medarbetare kommer att bli intervjuade och få möjlighet att berätta om sina erfarenheter av stöd och hinder i den fysiska miljön.

Därefter ska forskarna ta fram förslag till utvärderingsinstrument av den fysiska miljöns stöd för förändring och rehabilitering.

Nyhet,

Dela sidan med andra