Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Möt SiS i Almedalen

Statens institutionsstyrelse (SiS) medverkar i år med tre aktuella seminarier under Almedalsveckan. Samtliga seminarier har koppling till vardagen utanför den låsta institutionsmiljön och tar upp ämnen som ADHD i vardagen, hur man fångar upp utsatta barns hälsoproblem och MultifunC-behandling. SiS generaldirektör Kent Ehliasson medverkar i samtliga seminarier.

SiS möter du på Barnrättstorget, som är ett samarrangemang mellan myndigheter och organisationer som på något sätt arbetar med stöd till barn och unga och att bevaka deras rättigheter i samhället.

Seminarierna hålls i Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Välkomna!

 

ADHD i vardagen

ADHD och andra funktionshinder kan försvåra det dagliga livet för socialt utsatta unga. Bland unga på SiS särskilda ungdomshem är behovet av stöd påtagligt. "ADHD i vardagen" är ett praktiskt och konkret verktyg för unga på institution, i öppenvård, anhöriga, familjemedlemmar och pedagoger.

Måndag 3/7 15:00 - 15:40
Medverkande:

Jonas Larsson, Psykolog, Statens institutionsstyrelse/Rebecka ungdomshem

David Söderman, Psykolog, Statens institutionsstyrelse/Rebecka ungdomshem

 

Multifunktionell behandling i den sociala ungdomsvården

Vad krävs av framtidens institutionsvård för unga? Vad har vi lärt av forskningen? Multifunktionell behandling är en unik behandlingsmodell för unga i åldrarna 14-18 år med allvarliga beteendeproblem. Socialstyrelsens utvärdering visar att det är en modell som fungerar och som är kostnadseffektiv.

Tisdag 4/7 13:50 - 14:30

Medverkande:

Marie Frendin, Psykolog, Statens institutionsstyrelse

Celilia Andrée Löfholm, Forskningsledare, Statens institutionsstyrelse

Kent Ehliasson, Generaldirektör, Statens institutionsstyrelse

 

Hur fångar vi upp utsatta barns hälsoproblem smartare?

Onsdag 5/7 13:50 - 14:30

Den första nordiska studien av hälsoläget för barn på särskilda ungdomshem har genomförts. Undersökningen bygger på noggranna hälsokontroller. Resultatet visar på stora och allvarliga brister i tidigare insatser för utsatta barn, samt vikten av att arbeta strukturerat med tidiga hälsoinsatser.

Medverkande:

Stefan Kling, Skolöverläkare, Malmö stad

Anna Karin Hildingson Boqvist, Program- och utredningschef på Barnombudsmannen.

Anna-Lena Sörensen (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott

 

Nyhet,