Ny modell för behandling av unga sexualbrottsförövare

Under hösten utvecklar SiS en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av sexuella övergrepp. Vetenskaplig ledare är professorn och barnpsykiatern Niklas Långström som har lång erfarenhet av arbete inom SiS.

SiS har i år ett regeringsuppdrag kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett delprojekt handlar om att utveckla en differentierad behandlingsmodell för en bredare grupp unga förövare av sexuella övergrepp.

Bara Bärby har renodlat behandlingsuppdrag
Ungefär var tredje LSU-dömd är i dag dömd för sexualbrott. Det är brott med omfattande förnekande och låg status också bland andra kriminella. SiS ungdomshem Bärby är idag den enda SiS-institution som har ett renodlat behandlingsuppdrag för sexualbrottsförövare, men platserna är få och behandlingstiderna ofta långa.

Niklas Långström, professor i barn- och ungdomspsykiatri på Uppsala universitet, är vetenskaplig ledare i arbetet med att ta fram den nya modellen. Vid sidan av forskningen har han under många år arbetat inom SiS. Bland annat med risk- och behovsbedömningar av unga som begått sexuella övergrepp.

– Bärby har en modell som står sig bra internationellt och är inriktad på unga förövare med hög risk för återfall just i sexualbrott. Men denna grupp har oftast inte en generell kriminell problematik, säger Niklas Långström.

"Kan vara svårt att värja sig inför allvaret"
Förövare av sexualbrott väcker ofta starka känslor. Det gäller också hos SiS medarbetare, även när man har stor generell erfarenhet av att arbeta med ungdomar och kriminalitet.

– I de flesta fall behöver vi inte förhålla oss till de här killarna på något annat sätt än vi gör till andra unga på våra institutioner. Vi ska jobba kunskapsbaserat och systematiskt och utgå från deras individuella förutsättningar, risker och behov.

Men just eftersom det handlar om sexuella övergrepp kan det vara svårt att värja sig inför allvaret i det de ställt till med.

Risken för återfall i sexualbrott är i genomsnitt klart lägre än för återfall i annan våldskriminalitet.

– Det kan handla om en av tio som i genomsnitt återfaller och döms för ett nytt sexualbrott inom en tioårsperiod. Siffrorna ser ungefär likadana ut internationellt, säger Niklas Långström.

Ska gå att använda även vid bred kriminalitet
Den nya vägledningen om utredning och insatser ska gå att använda också vid arbete med unga förövare av sexövergrepp med en bredare kriminalitet där sexbrotten bara är en del, eller där motivationen är mycket låg.

– Förslagen ska alltså vara genomförbara inom ramen för SiS ordinarie behandlingsverksamhet. Vi vill påverka de faktorer som påverkar återfall i sexbrott, som att hantera komplexa sociala situationer, känslomässiga svängningar, impulsivitet och attityder som stödjer övergrepp.

Institutioner är involverade i arbetet
Metodboken beräknas vara klar vid årsskiftet. I arbetet ingår en grupp medarbetare från SiS ungdomshem Bärby, SiS ungdomshem Fagared, SiS ungdomshem Hässleholm, SiS ungdomshem Sundbo och avdelningen för utveckling av vård och behandling vid huvudkontoret. Dessutom ingår en referensgrupp med externa experter.

Frågor angående regeringsuppdraget besvaras av Åsa Frodlund och frågor kring handboken av Catrine Kaunitz eller Malin Bergman. Samtliga på avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Nyhet,

Dela sidan med andra