Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kriminalvården förlänger inte Bergas kontrakt

Kriminalvården har meddelat att man inte förlänger hyreskontraktet för SiS ungdomshem Berga. Kontraktet går ut vid årsskiftet.

SiS hyr det tidigare häktet Berga sedan våren 2016. Anledningen till att Kriminalvården väljer att inte förlänga kontraktet är att myndigheten har behov av nya anstaltsplatser och behöver anläggningen.

Totalt 40 platser
Institutionschefen för Berga informerade sin personal under tisdagen och får löpande information om utvecklingen. Ungdomshemmet har totalt 40 platser och ett 80-tal tillsvidareanställda medarbetare. Till det kommer visstidsanställd och timanställd personal.

Nyhet,