Fortsatt justerade kompetenskrav

Den tillfälliga justeringen av SiS interna kompetenskrav för behandlingsassistenter förlängs ett år till och med september 2018. Förlängningen är nödvändig för att säkra personalförsörjningen.

Den hårda konkurrensen om personal påverkar SiS möjlighet att bemanna institutioner och samtidigt utöka antalet platser. Därför förlängs det justerade kompetenskrav för behandlingsassistenter som SiS införde förra året. Det kommer att gälla till och med september 2018.

Ettårig erfarenhet krävs
De nya kompetenskraven är grundläggande behörigheter för högskolestudier och gymnasieutbildning inriktning vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande. Utöver detta krävs dokumenterad kompetens för arbetsuppgiften med minst ettårig erfarenhet från vård- eller behandlingsverksamhet.

Dessutom ska personalens sammantagna kompetens ge förutsättningar för att möta de behov av vård som målgruppen har, och säkerställa en trygg och säker vård.

Fortsatt brist på behandlingsassistenter
Bakgrunden till förlängningen av de sänkta kompetenskraven är att det fortfarande är svårt att hitta utbildad personal. SiS personalavdelning har gjort en analys och framtidsprognos av arbetsmarknadsläget för behandlingsassistenter, och gjort slutsatsen att det kommer att vara fortsatt brist på personal, samtidigt som våra behov ökar.

Kompetensökning önskvärd
SiS fortsätter att validera behandlingsassistenter som saknar tvåårig eftergymnasial utbildning, och självklart bör även nyanställda utan formell utbildning ha ambitionen att öka sin kompetens. Vid rekrytering där SiS använder undantagsregeln ska institutionens ledning informera de nya medarbetarna om det.

 

 

Nyhet,

Dela sidan med andra