Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ett välkommet stöd till vår verksamhet

I vårbudgeten kommer regeringen att förstärka Statens institutionsstyrelse, SiS, med ytterligare 65 miljoner kronor för att skapa förutsättningar att möta behovet av vårdplatser för barn, unga och vuxna som har behov av insatser från SiS.

- Jag ser det som en bekräftelse på SiS viktiga samhällsuppdrag att hjälpa ungdomar som har betydande svårigheter att förändra sina liv, säger SiS generaldirektör Kent Ehliasson.

Det är mycket stor efterfrågan på platser inom ungdomsvården. Läget är mycket pressat. Var tredje pojke inom Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomsvård var ensamkommande under 2016. Samtidigt ökar barnkullarna i de aktuella åldersgrupperna. Detta har lett till att andelen pojkar som SiS kunnat placera omgående minskat för tredje året i rad.

Nu bygger SiS ut antalet platser kraftigt och gör stora investeringar för att kunna öka kapaciteten. Regeringenes ökade stöd är mycket välkommet och ett erkännande av SiS vård- och behandlingsarbete.

- Detta ökar möjligheterna för oss att i samarbete med socialtjänsten i kommunerna kunna bereda plats omedelbart, säger Kent Ehliasson.

Läs regeringens pressmeddelande 

Nyhet,