Brättegården tidigt ute med biblioterapi

På SiS ungdomshem Brättegården pågår ett av landets första pilotprojekt i biblioterapi. Syftet är att ge flickorna en möjlighet att via litteraturen öka sin förmåga att reflektera över sig själva och sin omgivning.  

– För mig är det typ lite som en bokcirkel. Man läser och pratar och det är skönt när vi går utanför ramarna, att man kan säga att man känner igen sig i handlingen. Dessutom är det bra att det är frivilligt att delta, säger Klara som deltagit i projektet sedan det startade i december.

Noveller som ligger nära de egna problemen
På Brättegården bor flickor i övre tonåren. Ofta med problem som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Flera av flickorna är utagerande och har svårt med impulskontroll. Projektledare Anna Karlsson är övertygad om att flickorna blir hjälpta av biblioterapi. 

– Min litteraturvetenskapliga bakgrund gör att jag som biblioterapeut har en gedigen litteraturkännedom och naturligt intresserar mig för vad som uppstår mellan text och läsare. Inom biblioterapi är det viktigt att hitta noveller som är närliggande deltagarnas egen problematik, säger hon.

– Men det handlar också om vilka frågor jag ställer och hur de ställs, ordval och kroppspråk. Och mycket om att lyssna och vara lyhörd till deltagarnas åsikter som de ger uttryck för såväl verbalt som kroppsligt. Det viktigaste är att vi skapar ett tryggt forum där det är okej att delat på egna villkor.

Tyngden ligger på diskussionerna
Just nu medverkar Klara och Astrid. Träffarna sker utanför skoltid och det är diskussionerna som är det viktiga, inte om man läst böckerna. Varje onsdag eftermiddag träffar de Anna och pratar om den senaste novellen de läst. Just nu läser de Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, och de har fått följa med rektor Marie Cervin och Anna Karlsson till Göteborg och sett Christer Henrikssons i föreställningen med samma namn.

– Jag läser mer nu än jag gjorde för ett år sedan. Då öppnade jag inte en bok alls. Jag har svårt att koncenterar mig men gillar självupplevda händelser, romantik och drama. Man kan finna ro att läsa och fundera på det som andra skriver och tänker, säger Astrid.

Ska bli del av det ordinarie arbetet
Rektor Marie Cervin har en förhoppning om att pilotprojektet och den evidensbaserade rapporten om projektet ska leda till att fler ungdomshem inom SiS ska se möjligheterna och vilja jobba med biblioterapi. På Brättegården ska man fortsätta med projektet och under hösten kommer Anna Karlsson att utbilda personal och implementera biblioterapi i det ordinarie arbetet på institutionen.

Fakta bliblioterapi

Tanken bakom biblioterapin är att systematisk läsning och samtalande om skönlitteratur kan hjälpa läsaren att nå fram till sina egna känslor och därmed stärka jagkänslan. Biblioterapins framväxt brukar dateras till första världskriget, då man upptäckte att läsning av skönlitteratur kunde ha en helande effekt på traumatiserade soldater. Behandlingsformen har utvecklats i USA och rönt stor uppmärksamhet såväl inom den internationellt förankrade forskningen som i samhället i stort. I ett svenskt sammanhang är området nästan helt outforskat.

Nyhet,

Dela sidan med andra