Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Träffa SiS lärare på SETT-mässan

SiS har en monter på SETT, en mässa och konferens om det moderna och innovativa lärandet. Lärare från SiS skolverksamhet berättar om hur det är att arbeta med tvångsomhändertagna ungdomar som ofta har haft problem i skolan på olika sätt.

SETT står för "Scandinavian Educational Technology Transformation". Konferensen riktar sig till lärare, skolledare, förskollärare och pedagoger.

Årets konferens har tre temaområden:

  • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Lärmiljöer
  • Inkludering.

Tid och plats:

26–28 april Kistamässan, Torshamnsgatan 18, Kista.

Nyhet,