Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Berga har öppnat

SiS ungdomshem Berga i Helsingborg har nu tagit emot sin första ungdom. Institutionen ger ett värdefullt tillskott av nya platser inom SiS ungdomsvård. Målgruppen är icke skolpliktiga pojkar, alltså den grupp där socialtjänstens efterfrågan har varit väldigt stor det senaste året.

Berga har kunnat öppna med mycket kort förberedelsetid. SiS hyr lokalerna av Kriminalvården. Trots att byggnaden sedan tidigare har en hög säkerhet har ett intensivt arbete genomförts för att anpassa lokalerna till SiS-standard.

– Det gäller både det intryck vi vill ge och som är en förutsättning för bra behandlingsklimat, men också tekniska förutsättningar för exempelvis larm. Bergas medarbetare har bidragit med stora insatser, säger SiS kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

Nyhet,