Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS på Bokmässan

"Jag hoppas jag kommer hem snart" är titeln på årets skrivarsatsning inom SiS ungdomsvård. 144 ungdomar har var och en bidragit med en text till antologin som numera är en årlig tradition. Pocketboken delas nu ut gratis i SiS monter på årets Bokmässa i Göteborg.

Årets bokmässa inleddes för SiS del med ett seminarium av psykologerna Jonas Larsson och David Söderman från SiS ungdomshem Rebecka. De föreläste om boken "ADHD i vardagen" som tagits fram på SiS initiativ. Seminariet var välbesökt och ett hundratal lyssnare tog del av deras kunskaper och fick ett exemplar av boken efter föreläsningen. Seminariet spelades in av Utbildningsradion, UR, och kommer att sändas på SVT Kunskapskanalen.

Många besökare nyfikna på SiS

Till SiS monter kommer många besökare som är nyfikna på vad SiS är och varför vi är på Bokmässan.

SiS ungdomar är en av vårt samhälles mest utsatta grupper. På våra institutioner får dom vård och behandling, till en början mot deras vilja eftersom frivilliga insatser inte har fungerat.

- Det är viktigt att göra deras röster hörda. Det gör vi genom att uppmuntra dem att skriva texter till pocketboken och dela ut den gratis i tusentals exemplar, säger Johan Svensson, verksamhetsutvecklare på SiS ungdomsvård söder.

Ungdomarna stolta över att se sin text i tryck

En av lärarna i SiS skolverksamhet, Henri Johansson på SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala, berättar i en film i SiS monter om hur ungdomarna jobbat med sina texter till boken.

- Texterna som ungdomarna skriver handlar ofta om deras tidigare liv. Men det handlar också om deras känslor och deras situation just nu, hur det är att vara inlåst på en institution. Många ser det som ett straff till en början, men med tiden ändrar de sig och inser att det var bra för dem att komma bort från gänget i hemorten, säger Henri Johansson.

De ungdomar som deltagit med en text får egna exemplar av boken.

- När de ser att deras text blivit tryckt i en bok blir de oerhört glada och stolta. På avdelningen brukar de läsa upp texterna högt för varandra och ringer hem till sina anhöriga och berätta att deras text är tryckt i en bok, fortsätter Henri Johansson.

I boken "Jag hoppas jag kommer hem snart" kan läsaren ta del av ungdomarnas vardag, känslor och framtidstro. Texterna är skrivna helt med deras egna ordval och formuleringar.

Nyhet,