Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS inviger nytt ungdomshem i Helsingborg

Fredagen den 27 maj inviger generaldirektör Kent Ehliasson SiS ungdomshem Berga i Helsingborg. Media är välkomna att delta.

Det senaste året har beläggingen inom den låsta tvångsvården av unga varit rekordhög och tidvis har väntetider uppstått. SiS ungdomshem Berga innebär ett värdefullt tillskott av nya platser. Målgruppen är icke skolpliktiga pojkar, alltså den grupp där efterfrågan är störst.

Berga kan öppna rekordsnabbt tack vare att lokalerna hyrs av Kriminalvården. Ett intensivt arbete har genomförts för att anpassa lokalerna till SiS-standard för bra behandlingsklimat.

Berga invigs av SiS generaldirektör Kent Ehliasson. Till invigningen har bland annat socialtjänsten i närliggande kommuner bjudits in.

Tid och plats:

Fredagen den 27 maj klockan 12:00. Bergavägen 1 i Helsingborg.

Kontakt på plats under dagen:

Kommunikationsdirektör Christer Pedersen, 070-309 46 09.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.