Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS inför elektronisk platsansökan enligt LVU och LVM

Den 19 september 2016 inför SiS elektronisk platsansökan enligt LVU och LVM. Vecka 37 informerar SiS samtliga Sveriges kommuner och socialchefer.

Efter den 19 september behöver kommunens socialtjänst inte längre använda fax för att ansöka om plats på SiS ungdomshem och LVM-hem.

Det nya systemet innebär många fördelar för socialtjänsten. Det blir bland annat tydligt vilka uppgifter som behövs för korrekt platsanvisning. Informationen kommer redan från start hanteras säkert och elektronisk, och ansökan kan göras vid det tillfälle och under de former som passar socialtjänsten bäst.

För SiS placeringsenhet innebär det nya systemet smidigare handläggning samtidigt som alla uppgifter som behövs är tillgängliga redan då ansökan registreras. Resurser kan då frigöras till ärendehantering.

– Fördelarna för alla inblandade kan sammanfattas med enkelt, snabbt och tryggt säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör för SiS.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.