Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS generaldirektör leder Euromet

SiS generaldirektör Kent Ehliasson har blivit president i Euromet som är en internationell organisation för ungdomsvård.

Euromet är en bred sammanslutning för verksamheter som arbetar med behandling av unga. Både offentliga institutioner och privat drivna behandlingshem från elva länder är medlemmar. SiS representerar Sverige tillsammans med ett privat HVB.

Euromet arrangerar varje år ett symposium där olika verksamheter presenteras och diskuteras. Vartannat år kombineras konferensen med ett ungdomsläger. I år stod Slovenien värd för symposiet som även omfattade flera besök på institutioner och ett kriscenter.

För några år sedan var SiS och SiS ungdomshem Råby värdar och arrangerade då ungdomsläger med deltagare från flera medlemsländer.

– Det är förstås en ära att få leda organisationen de kommande åren. Även om vi har olika förutsättningar i våra länder delar vi ett viktigt behandlingsuppdrag. Där måste vi hela tiden titta framåt och kombinera våra egna erfarenheter med att lära av andra, säger Kent Ehliasson.

– Det är intressant att mötas över nationsgränserna för att lära av varandra. Det här är möten där man bör ha ett öppet sinne, vara nyfiken och se hur andra arbetar med att hjälpa ungdomar att förändra sina liv, avslutar Kent Ehliasson.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.