Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS deltar på årets bokmässa

På Bokmässan i Göteborg visar SiS upp skrivarsatsningen där ungdomar på SiS ungdomshem berättar om sina liv. Dessutom deltar SiS med ett seminarium om ADHD.

SiS ger ut boken, SiS unga berättar, för att synliggöra ungdomarna och deras berättelser. Ungdomar som är placerade på SiS ungdomshem har många gånger upplevt våld och missbruk, och majoriteten har haft svårigheter i skolan. I vår monter på bokmässan finns möjlighet att läsa berättelserna samt få ett exemplar av boken.

På torsdag kl. 10.00 anordnar SiS ett seminarium om ADHD. SiS har tagit fram boken ADHD i vardagen som ett verktyg. Den hjälper unga på institutioner men kan passa många fler, inte minst familj, anhöriga och pedagoger. Efter föreläsningen delar vi ut boken gratis till åhörarna.

Medverkande: SiS psykologer David Söderman och Jonas Larsson, sal F4

Möt SiS på bokmässan i monter C02:31

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.