Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS deltar i konferens om den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården arrangerar den 30 augusti en konferens för att sprida kunskap om det arbete som utförs i samhället för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. SiS deltar med ett seminarium om samverkansmodellen SiSam.

Konferensen Förbättringsresan fokuserar på goda exempel för att dels öka barn, unga och vårdnadshavares delaktighet och medskapande, och dels för att medarbetare och ledare ska trivas och ha goda förutsättningar i sina yrkesroller.

SiS seminarium har rubriken "Ett sätt att förbättra skolgången för unga i samhällsvård – SiSam: en modell för skolsamverkan före, under och efter en placering". Representanter från SiS, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Linköpings kommun berättar om två års erfarenhet av samverkansmodellen SiSam som syftar till att få till en mer obruten skolgång och en stärkt skolidentitet hos unga som placeras på SiS ungdomshem. Centralt i modellen är samverkan mellan eleven, SiS ungdomshem, socialtjänst och skola i hemkommunen.

Nyhet,