Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Rekryteringsträff för SiS ungdomshem Berga

I  vår öppnar SiS ett nytt ungdomshem i Helsingborg, SiS ungdomshem Berga. Institutionen söker medarbetare till ett hundratal tjänster och rekryteringen pågår för fullt. Den 2 mars ordnar Arbetsförmedlingen i Helsingborg en rekryteringsträff för behandlingsassistenter.

– Som behandlingsassistent arbetar du nära ungdomarna, står för den dagliga omvårdnaden och bygger relationer. Det är ett viktigt uppdrag som ska utföras rättssäkert och med hög kvalitet, säger Sverker Göransson, tillförordnad institutionschef för SiS ungdomshem Berga.

Han finns på plats vid informationsträffarna och berättar om SiS verksamhet och om ungdomshemmets uppdrag. Berga kommer att emot ta emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, pågående kriminalitet eller missbruk. Planen är att institutionen öppnar i april-maj. Utbildning och introduktion av personalen ska genomföras successivt.

Nyhet,