Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny chef för SiS ungdomshem Margretelund

Den 1 maj tar Johan Feldtmann över som institutionschef för SiS ungdomshem Margretelund i Lidköping. Johan har lång erarenhet av arbete inom ungdomsvården och har arbetat på flera andra institutioner tidigare.

Margretelund känner han till väl eftersom han tjänstgjort där som biträdande institutionschef sedan 2014.

– Det är förstås en utmaning att ta över ansvaret för en hel institution med hundratalet anställda och plats för 36 intagna, säger Johan Feldtmann.

Margretelund är ett av landets äldsta ungdomshem. Idag är det en modern institution som tar emot ungdomar i åldern 16–20 år på uppdrag av kommunernas socialtjänst. Det finns akut-, utrednings- och behandlingsavdelningar för pojkar på området i Lidköping. Dessutom finns en akutavdelning för flickor i Gudhem.

– Vi har ett viktigt uppdrag att hjälpa ungdomar som hamnat snett i livet. Mång har omfattande och komplexa problem som kräver behandling och stöd under lång tid, säger Johan Feldtmann.

– I dag använder vi en rad olika behandlingsprogram anpassat utifrån den unges behov. Stommen i den dagliga verksamheten är skolgång där vi har vi förutsättningar att väcka de ungas lust att lära igen. Just skolan är ett område där många unga på institutionen känner att de misslyckats och det är viktigt att vi ger dem en chans att komma igen.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.