Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Normalläge igen i LVM-vården

Efter en period av mycket hög beläggning är SiS missbruksvård åter på en hanterbar nivå. Det beror bland annat på ett tillskott av platser som bättre motsvarar efterfrågan.

De senaste två åren har efterfrågan på LVM-platser varit mycket hög. Läget har inneburit en utmaning för såväl socialtjänsten och SiS medarbetare som för de klienter som ibland drabbats av väntetider.

– Nu ger SiS och medarbetarnas kraftsamling resultat. LVM-platser kan åter anvisas snabbt då socialtjänsten behöver och det är vi mycket glada över, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör hos SiS.

SiS har genomfört en kraftig utbyggnad av LVM-vården och det är första gången det sker sedan SiS bildades 1993. Idag finns cirka 400 platser på SiS institutioner för vuxna missbrukare. Den grupp efterfrågan ökat tydligast för är yngre män.

– Att bygga en flexibel verksamhet samtidigt som vi ska erbjuda behandling anpassad till olika målgrupper kan vara komplicerat. Men nu har våra ansträngningar gett resultat och vi kan anvisa plats omgående, säger Christer Pedersen.

Nyhet,