Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Möt SiS på PS16 i Växjö

PS är en årlig kongress som vänder sig till alla psykologstudenter och PTP-psykologer runt om i Sverige. Den arrangeras av studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Temat för årets kongress är Närhet.

Presentation av föreläsningen

Johan Ragnarsson presenterar sin föreläsning så här: "I mitt arbete som psykolog och som avdelningsföreståndare inom tvångsvård har jag mött tonåringar med allvarliga svårigheter och lidande, med olika erfarenhet av försummelse och av övergrepp. Nu i det senaste har jag mött allt fler ungdomar med erfarenhet av att ha varit tvungna att lämna sina hem. På olika sätt är frågan om närhet och frånvaro av närhet aktualiserade i deras liv. Föreläsningen kommer med avstamp i mitt kliniska arbete att beröra frågor som inställt sig hos mig i mitt arbete med dessa ungdomar."

SiS har också en monter där du kan träffa Johan Ragnarsson och andra SiS-medarbetare.

Tid och plats:

22–24 april, Linnéuniversitetet, Växjö

Nyhet,