Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Möt SiS i Almedalen

Även i år medverkar SiS på Barnrättstorget under Almedalsveckan. SiS har två seminarier, ett om arbetet mot våldsbejakande extremism och ett om ensamkommande barn som placeras på SiS ungdomshem.

Barnrättstorget är ett samarrangemang mellan myndigheter och organisationer som på något sätt arbetar med stöd till barn och unga och att bevaka deras rättigheter i samhället.

Seminarierna hålls i Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Kan våldsbejakande extremism motverkas i låsta miljöer?

Måndagen 4 juli klockan 13:20–14:20

Arbetet mot våldsbejakande extremism är en utmanande uppgift. Hur kan våldsbejakande bland unga som omhändertagits på institution motverkas? Vilka metoder och arbetssätt finns? Kan skola och undervisning bidra? Vad kan vi lära av andra länder och vilket vetenskapligt stöd finns?

Medverkande: Margareta Wihlborg, rådgivare i generaldirektörens kansli och Eva Franzén, utvecklingsdirektör.

Ensamkommande på låsta ungdomshem

Tisdag 5 juli klockan 13:20–14:20

Ensamkommande flyktingbarn utgör en växande andel av de unga som placeras på SiS låsta ungdomshem. Vilka särskilda utmaningar innebär det och hur utvecklar SiS verksamheten för att möta behoven hos dessa ungdomar?

Medverkande: Catrine Kaunitz, utredare och Marie Jönsson, avdelningsföreståndare på SiS ungdomshem Tysslinge.

Nyhet,