Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Mer pengar till SiS i budgetpropositionen

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2017. Regeringen föreslår att anslaget till SiS ökas med 40 miljoner kronor 2017 och med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2018. Detta ska göra det möjligt för SiS att möta den stora efterfrågan på platser genom ny- och ombyggnader samt rekrytering av personal.

– Det är klart att man alltid skulle önska mer, men satsningen på SiS är en viktig signal från regeringen. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och för att kunna utföra det måste vi öka vår kapacitet, säger planeringsdirektör Urban Lindberg.

Stor efterfrågan på platser inom ungdomsvård och LVM-vård

Det stora antalet ensamkommande barn och stora ökningar av barnkullarna i de åldersgrupper som kan behöva komma i kontakt med SiS ungdomsvård, talar för en fortsatt hög efterfrågan och behov av en ökad kapacitet inom ungdomsvården. Samtidigt är efterfrågan på platser inom missbruksvården fortsatt mycket hög.

– Vi befinner oss redan i ett skede där efterfrågan från socialtjänsten gör att vi måste fortsätta arbetet med att utöka verksamheten och anställa fler medarbetare, säger Urban Lindberg

SiSam-samverkan lyfts fram i propositionen

Skolmodellen SiSam lyfts fram i budgetpropositionen. Regeringen menar att modellen med samverkan för en obruten skolgång, fyller ett tomrum. Kommunerna har genom SiSam kunnat utveckla skolsamverkan för elever i samhällsvården generellt, inte enbart för eleverna inom SiS.

– Att regeringen lyfter fram SiSam är verkligen glädjande och vi ska vara stolta över att våra utvecklingsprojekt kan bilda modell inte bara för oss utan även utanför SiS, avslutar Urban Lindberg.

Nyhet,