Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kö till ungdomsvården trots fler platser

Nyligen invigde SiS ett nytt ungdomshem, SiS ungdomshem Berga i Helsingborg. Det intensiva arbetet med att öka antalet ungdomsplatser för att möta efterfrågan från socialtjänsten fortsätter. Trots det är det fortsatta köer till ungdomsvården.

– Det är vår ambition att kunna anvisa plats omgående och vi gör allt vi kan för att snabbt lösa varje förfrågan. Verksamheten går för högtryck och våra medarbetare anstränger sig till det yttersta, säger SiS kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

Utbyggnaden av platser fortsätter

SiS har utökat med fler än hundra platser inom ungdomsvården det senaste året. Utbyggnaden fortsätter men motsvarar inte fullt ut socialtjänstens ökade efterfrågan.

Hittills har SiS lyckats anskaffa befintliga lokaler som snabbt kunnat anpassas till verksamhetens krav. Det har gått snabbare än att invänta kommunala bygglovsprocesser. Men en stor utmaning är att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet.

­– Vi arbetar intensivt för att lyckas även med detta, säger Christer Pedersen.

­– Samtidigt som vi utökar antalet platser underlättar det om socialtjänsten skriver ut de ungdomar som inte behöver vara på en låst SiS-avdelning, utan kan flyttas vidare till öppen behandling på exempelvis HVB-hem. Det frigör platser inom ungdomsvården.

Nyhet,