Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Hårt tryck på SiS ungdomshem och LVM-hem

Trycket på SiS ungdomshem och LVM-hem fortsätter. Trots att SiS ökat antalet platser i snabb takt är det just nu fullt på institutionerna.

SiS arbetar varje dag för att öka kapaciteten och har utökat med fler än hundra platser inom ungdomsvården det senaste året. Men den extremt höga efterfrågan från socialtjänsten fortsätter och det skapar köer. För tillfället är det även fullt inom missbruksvården.

– Våra medarbetare anstränger sig till det yttersta för att få fram platser. Vår ambition är att snabbt lösa varje förfrågan från socialtjänsten, säger SiS kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

Samtidighet som SiS utökar antalet platser inom ungdomsvården är det viktigt att socialtjänsten skriver ut de ungdomar som inte har behov av att vara på en låst SiS-avdelning. När ungdomarna flyttas vidare till öppen behandling på HVB-hem frigör det platser inom SiS ungdomsvård. Köerna kan då minska eller försvinna helt.

Nyhet,

Kontakter

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se