Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Handlingsplan för avskiljningar

Antalet avskiljningar har blivit färre och den genomsnittliga tiden för avskiljning har minskat. Men det går självklart att göra mer. SiS generaldirektör Kent Ehliasson har därför fattat beslut om en handlingsplan för avskiljningar för att kvalitetssäkra hur SiS tillämpar avskiljning.

Nyligen blev SiS granskade av Ekot i Sveriges radio. I fokus stod avskiljningar inom ungdomsvården. Uppgifter i några inslag har gjort att SiS har begärt att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska vissa situationer som reportagen berättade om. SiS ska även lämna ett yttrande till Riksdagens socialutskott.

Avskiljningarna är redan färre och kortare

Hur och när SiS får avskilja unga är noga beskrivet i lagstiftningen och i SiS interna föreskrifter. Antalet avskiljningar har gått ner under de senaste åren, trots att antalet vårddygn har ökat, och den genomsnittliga tiden för en avskiljning har minskat. SiS har satsat mycket på utbildning i konflikthantering och bemötande och på granskning och uppföljning av de avskiljningar som äger rum.

Men det går självklart att göra mer. Därför har generaldirektör Kent Ehliasson fattat beslut om en handlingsplan för kvalitetssäkring av hur SiS tillämpar bestämmelserna om avskiljning.

Nyhet,