Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Generaldirektörer: Stärk rätten till utbildning för de mest utsatta

Stödet till de mest utsatta barnens skolgång sviktar, trots att en fullständig skolgång är den starkaste skyddsfaktorn mot psykosociala problem. I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar generaldirektörerna för Statens institutionsstyrelse och Specialpedagogiska skolmyndigheten landets alla kommuner att säkra en ordnad skolgång för de ungdomar som behöver mest stöd.

– Allt för många ungdomar i samhällets vård når inte alls de resultat de faktiskt har förutsättningar för. Istället väntar ofta ett liv präglat av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet, skriver Kent Ehliasson från SiS och Greger Bååth från SPSM i en debattartikel i veckans Dagens Samhälle.

­– Dessa ungdomars livssituation kan vara mycket komplicerad med en svag skolförankring och omfattande problem inom många livsområden. Det måste vara en självklarhet att samordna viktiga insatser inom skolan med annat stöd, säger Kent Ehliasson.

Modell för strukturerad samverkan

Med ganska små medel kan fler aktörer samordna sig. SiS och SPSM har utvecklat en modell (SiSam) för strukturerad samverkan som bidrar till att fler unga utsatta får en sammanhållen skolgång och därmed bättre förutsättningar att klara skolan. I praktiken förbättrar SiSam-modellen ungdomarnas framtidsutsikter radikalt.

– Det är viktigt att fokusera på de kritiska tillfällen då ungdomen lämnar en kommun, kommer till ett ungdomshem och slutligen går tillbaka till en kommun. Det krävs tydliga rutiner som beskriver vem som ansvarar för vilka aktiviteter och när de ska ske.

– Många lever säkert i tron att det fungerar så här idag. I dagsläget har cirka 50 kommuner skrivit samverkansavtal enligt SiSam-modellen. Vi anser att det nu är hög tid att övriga 240 kommuner följer efter, säger Kent Ehliasson.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.