Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Fortsatt många ensamkommande till Sverige

Migrationsverkets senaste prognos för flyktingmottagandet tyder på att ett fortsatt stort antal ensamkommande ungdomar kommer till Sverige. Prognosen är osäker men det kommer med säkerhet fortsätta påverka efterfrågan inom SiS ungdomsvård även under 2016.

Ensamkommande placeras av kommunernas socialtjänst hos SiS på samma grunder som andra unga. Det handlar framför allt om missbruk, kriminalitet, utagerande och upprepade avvikningar från annat boende.

SiS fortsätter öka kapaciteten för att klara efterfrågan

– Det är vår absoluta ambition att kunna anvisa plats omedelbart. Förra året kunde vi utöka med 50 platser på våra ungdomshem för att klara av den extrema efterfrågan från socialtjänsten. Vi bedömer att vi måste fortsätta vår kapacitetsökning de närmaste åren, säger SiS kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

Under 2016 planerar SiS för drygt 80 nya platser inom ungdomsvården och under de följande två åren drygt hundra platser ytterligare. Under våren öppnar det helt nya ungdomshemmet Berga i Helsingborg och där tillkommer cirka 50 platser. Även SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje kommer till sommaren att växa från två till sex avdelningar.

SiS missbruksvård utökar också kapaciteten

Även SiS missbruksvård ökar sin kapacitet de närmaste tre åren med drygt 80 platser. SiS har aldrig tidigare ökat sin kapacitet i så stor omfattning och så snabbt.

En av de stora utmaningarna med kapacitetsökningen är att kunna rekrytera personal rätt kompetens och erfarenhet. SiS arbetar intensivt för att lyckas med detta.

Nyhet,