Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Fortsatt hög beläggning inom institutionsvården

Efterfrågan inom socialtjänsten för både platser inom ungdomsvården och missbruksvården är hög. Trots att SiS har ökat antalet platser i snabb takt är det just nu fullt på SiS institutioner och kö till platser inom ungdomsvården.

SiS har utökat kapaciteten för att kunna anvisa plats omgående både inom ungdomsvården och missbruksvården. Men den extremt höga efterfrågan från socialtjänsten fortsätter och det skapar köer inom ungdomsvården. För tillfället är det även fullt inom missbruksvården.

– Vi arbetar för högtryck och våra medarbetare anstränger sig till det yttersta. Det är vår ambition att snabbt lösa varje förfrågan från socialtjänsten, säger SiS kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

Samtidigt som SiS utökar antalet platser inom ungdomsvården skulle det underlätta om socialtjänsten skriver ut de ungdomar som inte har behov av att vara på en låst SiS-avdelning. Om de istället flyttas vidare till öppen behandling på HVB-hem frigör det platser inom SiS ungdomsvård och köerna minskar eller försvinner helt.

Nyhet,