Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Beställ eller ladda ner nya rapporter

Vilka är det som vårdas på SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem? Vad har de för bakgrund, hur beskriver de sina problem och vad de vill ha hjälp med? DOK- respektive ADAD-intervjuerna som görs med ungdomar och klienter när de tas in på en SiS-institution ger en bild av deras problem och önskemål.

Nu kan du ladda ner eller beställa två nya rapporter i serien Institutionsvård i fokus:

  • Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014. En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju.
  • Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2014. En tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju.

Det är personal på de särskilda ungdomshemmen respektive LVM-hemmen som genomför intervjuerna. Intervjuerna ger SiS en gemensam grund för bedömning av de intagnas problematik och hjälper oss att utveckla och förbättra ungdomsvården och missbruksvården. För institutionerna innebär ADAD och DOK ett stöd vid behandlingsplanering.

Nyhet,